Güvenlik

SSL sertifikamız 256 bitlik özel şifreleme yöntemi kullanmaktadır.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, nurtekshome.com ’den alışveriş yapan siz değerli üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde nurtekshome.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemler nurtekshome.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ödeme kısmına girildiği zaman banka ile üyemizin bilgisayarı arasında bir köprü oluşturulur ve bu kurulan köprü üzerinden geçen her bilgi sistemimizde bulunan SSL sertifikası ile şifrelenerek gönderilir.


Gizlilik

nurtekshome.com müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini arttırabilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri müşterilerinden talep etmektedir. NurteksHome bünyesinde saklanan müşteriye ait bilgiler yalnızca NurteksHome müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, promosyon, kampanya çalışmalarını planlamak, e-bülten ve e-posta gönderilirken yaşanabilecek sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanılacaktır.


Daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik Sözleşmesini detaylarıyla aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:


İşbu gizlilik sözleşmesi, internet üzerinde edinilen üye ve ziyaretçi kişisel bilgilerinin ne amaçla kullanıldığını ve bu bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması prosedürünün işleyişini açıklamaktadır.

Gizlilik sözleşmesi, üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tanımlar, aksi belirtilmedikçe işbu gizlilik sözleşmesi için de geçerlidir. Üyeler ve/veya ziyaretçiler, nurtekshome.com’yi ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Aşağıda yer alan gizlilik sözleşmesi hükümlerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen üyeler ve/veya ziyaretçilerin nurtekshome.com’yi kullanmamaları gerekmektedir.

ÜYE BİLGİLERİNİN TOPLANMASI, KULLANIMI VE İFŞASI

DEÜ Lapins, nurtekshome.com’de sunulan hizmetlerin kullanımı amacıyla üyelere ait bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ad, soyad, elektronik posta adresi, adres, telefon numarası, kredi kartı bilgileri, vb. kişisel bilgileri toplamaktadır.

BİLGİLERİN KULLANILMASI VE İFŞASI

Sitenin belirli kısımlarının üyeler tarafından kullanılması ve ürün sipariş edilebilmesi için ziyaretçilerin nurtekshome.com’de yer alan üyelik formunu doldurmaları ve üyelik sözleşmesini kabul etmeleri gerekmektedir. Üyeler, NurteksHome’e üye olmak için üyelik formunda kendilerine ilişkin talep edilen kişisel bilgilerini ve ayrıca satış işlemi gerçekleştirmek istemeleri durumunda da kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri, teslimat adresi, telefon numarası vb. bilgileri NurteksHome ile paylaşacaklardır. Söz konusu kişisel bilgilerin sunulmasının zorunlu olduğu ve talep edilen bilgilerin NurteksHome ile paylaşılmaması durumunda üyeler, nurtekshome.com’de sunulan hizmetlerin bir kısmından yararlanamayacaklardır.

Kişisel Bilgiler, NurteksHome tarafından nurtekshome.com’de sunulan ve işbu gizlilik politkası’nın ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesinde tanımlanan hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacak olup, söz konusu bilgiler nurtekshome.com’nin içeriğini, sunulan pazarlama girişim ve hizmetlerini ve piyasa bilgilerini geliştirmek amacıyla şirket içinde de kullanılabilir. Üyelerin NurteksHome’e vermiş oldukları kişisel bilgiler, hizmetin tam ve eksiksiz yerine getirilmesi, satış işleminin gerçekleştirilmesi, üye talepleri ve soruları kapsamında, NurteksHome tarafından NurteksHome’in çalışanları, alt işverenleri ve/veya anlaşmalı olduğu diğer kuruluşlar ile (banka, kargo şirketi, lojistik vb.) paylaşılabilecek ve bunlar tarafından kullanılabilecektir. Bu durumda NurteksHome, üye’nin kredi kartı bilgilerinin korunması için gerekli önemleri alacaktır. NurteksHome, sipariş ve teslimat konularında üyeler ile irtibata geçmek için kişisel bilgilerini kullanabilir ve üye olunmasını müteakip onay için elektronik posta gönderebilir. Ayrıca, nurtekshome.com’nin bakımıyla alakalı duyuruları elektronik posta yoluyla yapabilir.

NurteksHome, kişisel bilgileri devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir. NurteksHome, kullanım şart ve koşullarına uyulmasını sağlamak, kendisinin ve üçüncü kişilerin haklarını korumak amacıyla da kişisel bilgileri paylaşabilir.

ÇEREZLER (COOKIES) VE DİĞER TEKNOLOJİLER

“Çerezler” nurtekshome.com’ye erişim için kullanılan bilgisayarın ana belleğindeki bir karakter dizisi içeren küçük dosyalardır. Üyeler, tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımına izin verebilir ya da kısıtlayabilirler. NurteksHome, üyeler’in sipariş vermeleri ve vermiş oldukları siparişlerin satın alınmasını sağlamak amacıyla “çerezler” kullanmaktadır. Bu sebeple, üyeler’in çerezleri kısıtlamaları halinde, nurtekshome.com’nin tüm özel linklerinden faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

BİLGİLERİN KORUNMASI

Üye’nin her türlü kişisel bilgisi, nurtekshome.com tarafından hizmetin sunumu amacıyla saklı tutulur. NurteksHome, kişisel bilgilerin korunması amacıyla, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak ve uygulayacaktır. Söz konusu güvenlik prosedürü, bilgilerin saklanmasını, erişilebilirliğini ve gizliliğini kapsamaktadır. Ancak üye, internetin çok güvenli bir ortam olmadığını kabul etmektedir.

NurteksHome, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek adına, nurtekshome.com’de sunulan hizmetleri ve toplanan bilgileri denetlemek üzere üçüncü kişiler tayin edebilir. NurteksHome, bu üçüncü kişilere kişisel bilgilerin kullanımı için herhangi bir yetki vermemektedir. NurteksHome’in, üçüncü kişilerin haksız kişisel bilgi ifşasından doğacak hukuki sonuçlar açısından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SİTE VE BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ

Üyeler, nurtekshome.com’yi ziyaret ederek aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. NurteksHome, işbu gizlilik sözleşmesi ile ilgili her zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler, söz konusu değişiklikleri içeren gizlilik sözleşmesi’nin nurtekshome.com’de yayınlanması ile geçerlilik kazanır. Gizlilik sözleşmesi’nde yapılan değişikliklerden haberdar olmak tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üyenin değişikliği içeren gizlilik sözleşmesini nurtekshome.com’ye yüklenmesi sonrasında nurtekshome.com’yi kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelir.

Sitede bulunan kişisel bilgiler, NurteksHome iletişim kampanyaları (elektronik posta, bülten vs.) dahilinde üyelere bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. Üyeler, bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise, diledikleri zaman info@2lapins.com adresine elektronik posta göndererek bu aktiviteyi durdurabilirler.